HÅLLBARHET & MILJÖ

DermaCare

DermaCare är samlingsnamnet på Dermanordics satsningar för en bättre värld. Vi stödjer Basecamp Foundations olika projekt i Maasai Mara, Kenya. Basecamp Foundation grundades av Sven Wilhelmsen 1998. och är en ideell stiftelse som arbetar för att förbättra förutsättningarna för både människor, djurliv och miljö genom ekoturism. I sitt hjälparbete fokuserar de på skydd av natur, miljö och djurliv, bevarandet av lokala kulturer, traditioner och hantverk, utbildning, arbete och hälsofrågor.

Varje år åker vi ner och besöker Basecamp Explorer i Maasai Mara, dels för den fantastiska upplevelsen men mest för att se att pengarna och hjälpen vi bidrar med verkligen går till rätt saker.

“If you destroy the Maasai Mara, you destroy something that is irreplaceable.”

https://vimeo.com/showcase/hallbarhetmiljo

Vi stödjer följande projekt i Maasai Mara Kenya

Mara Naboisho

Naboisho konservatet är ett unikt vildmarks-konservat som integrerar lokalbefolkningen och ekoturism med vilda djur. Baseras på en innovativ samarbetesmodell mellan Maasaibefolkningen och ekoturismoperatörer.

“Individual strengths add up to collective power.”

Basecamp Maasai Brand

Ett fair trade projekt som ger 130 kvinnor från olika lokala Maasai byar en konstant inkomst. Dessa kvinnor tjänar 75% på de traditionella Maasai smycken de säljer. Utbildar även i grundläggande ekonomi och informerar om HIV/AIDS och stöttar de som drabbats.

“Thanks to BMB I have been able to educate my five children, buy food and cattle for my family.”

Plantering av skog i området kring Talek.

Syftet är att återuppliva den biologiska mångfalden och stärka de lokala samhällena i regionen. Planen omfattar inte bara trädplantering i området utan också projekt för avfallshantering, boskapsprogram och tillgång till rent vatten.

“Our efforts not only contribute to preserving the wildlife, but to revive the original balance of the Maasai Mara ecosystem.”

 

Koyaki guiding school

Ger lokala Maasaibefolkningen, både män och kvinnor, möjligheten att utbilda sig till professionella guider. En förebild för unga Maasai flickor är Agnes som har gått utbildningen och nu arbetar som guide för Basecamp Maasai Mara.

“I wish to show women that they can do anything. They can be strong and independent from men.” Agnes

Basecamp Explorer

Turismen är känd för att tära på miljön, öka fattigdomen och urholka lokala kulturer. Basecamp Explorer är en av de första ekocamperna och startade långt innan ekoturism blev ”trendig”. Konceptet går ut på att erbjuda äkta reseupplevelser som samtidigt påverkar den lokala miljön och kulturen på ett positivt sätt. Basecamp Explorer är både en föregångare och en förebild inom området ekoturism och har vunnit flera prestigefyllda priser för sitt seriösa arbete. Intäkterna från reseverksamheten går till Basecamp Foundation.

Är du intresserad av att resa ner till Masasai Mara och uppleva magi samtidigt som du stödjer Basecamp Foundation? LÄS MER HÄR

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA!

Leave a positive footprint.

Vill du vara delaktig i vår satsning för en bättre värld?

Dermanordic och många av oss som arbetar inom koncernen har stöttat Basecamp Foundation sedan 2009. Fram tills idag har vi supportat med 2,9 miljoner kr. Flera av våra samarbetspartners är delaktiga i vår strävan att göra en skillnad, var delaktig du med!

För endast 900 kr/ år gör du en enorm skillnad, du kan även stödja Maasaikvinnorna genom att sälja deras vackra smycken.

“Leave a positive footprint.”