Om NIOD

Non-invasive options in dermal science for the hyper-educated


Inom skönhetsbranschen är uppfattningen kraftfullare än verkligheten och det är av denna anledning som varumärken, särskilt de inom funktionell skönhet, prioriterar vad de säger före vad de gör. Vetenskapen om hudhälsa har utvecklats kraftigt, det finns verkligen avancerad teknologi idag som är komplex att förklara. Vår ödmjukhet och uthållighet har gjort det möjligt för oss att skapa NIOD med ett enda syfte- att vara i vetenskapens framkant utan att ta hänsyn till andra varumärken, trender, kritik och ord. Detta engagemang innebär att NIOD alltid kommer att ha en mycket smal publik som uppskattar engagemang för sann kvalitet och innovation- en publik som inte inspireras av marknadsförings- eller prisstrategier, utan istället för sanning och pålitlighet.

“However narrow, I and we are very lucky to have this unique audience.”

Brandon Truaxe, Founder